με υδραυλικά δισκόφρενα

Τι πρέπει να ξέρετε -

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε, τις βασικές κατασκευαστικές απαιτήσεις που αφορούν τα trailers, σύμφωνα με την οδηγία 2007/46, η οποία ισχύει στην Ελλάδα από 29/10/2012 καθώς τη κατάλληλη άδεια ρυμούλκησης που πρέπει να έχετε, ώστε η κυκλοφορία του να είναι νόμιμη.

Έγκριση τύπου 2007/46

Από 29/10/2012 η οδηγία 2007/46 έχει υποχρεωτική εφαρμογή και στην Ελλάδα. Όλα τα trailers πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τη παραπάνω οδηγία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες εγκρίσεων τύπου της οδηγίας 2007/46. Η εθνική έγκριση και η ευρωπαική. Η Εθνική έγκριση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία έχει εκδοθεί. Η ευρωπαική έγκριση θεωριτικά ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.  Ο αριθμός που υπάρχει δίπλα στο γράμμα e, στην αρχή των κωδικών κάθε έγκρισης δείχνει το κράτος που έχει εκδοθεί και είναι υπέυθυνο για τον έλεγχο των trailers που έχει εγκρίνει. Για παράδειγμα e1 σημαίνει ότι εκδόθηκε και ελέχθηκε στη Γερμανία, e23 ότι εκδόθηκε και ελέχθηκε στην Ελλάδα. Η Γερμανική έγκριση τύπου ΚΒΑ της ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που έχουν τα νέα emiliostrailers , είναι iισχυρή και αξιόπιστη συγκριτικά με τις εγκρίσεις άλλων κρατών ,τα trailers με τη Γερμανική έγκριση, δεν έχουν προβλήματα με επανελέγχους, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Κατηγορίες ρυμουλκούμενων (trailers)

Yπάρχουν δύο κατηγορίες ρυμουλκούμενων για έλξη από επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά (pick ups). Η Ο1 και η Ο2. Η Ο1 κατηγορία αφορά ρυμουλκούμενα που μεταφέρουν σκάφη μικτού βάρους (σκάφος + trailer) μέχρι 750 κιλά (ελαφρά ρυμουλκούμενα). Η κατηγορία Ο2 αφορά ρυμουλκούμενα βαρέως τύπου που μπορούν να μεταφέρουν σκάφη μικτού βάρους πάνω από 750 κιλά, μέχρι 3500 κιλά. Στην Ελλάδα πριν την εφαρμογή της οδηγίας 2007/46 συνήθως εκδίδονταν άδειες της κατηγορίας Ο1 μικτού βάρους μέχρι 750 κιλά που σημαίνει, η ρυμούλκηση περιορίζονταν σε αυτό το βάρος.

Σύστημα φωτισμού των trailers μικτού βάρους μέχρι 750 κιλά, κατηγορίας Ο1

Κάθε trailer στον οπίσθιο πρόβολο, (πίσω) επιβάλλεται να έχει οπίσθια προφύλαξη (τη γνωστή μπάρα με τα φώτα ). Πάνω ο προφυλακτήρας φέρει τους φανούς οπτικής σήμανσης, τα τρίγωνα αντανακλαστικά, τη θέση του αριθμού κυκλοφορίας του trailer και φανούς για το φωτισμό της. Επιπλέον κάθε trailer επιβάλλεται να φέρει φανό ομίχλης. Όταν το ολικό πλάτος (μαζί με τα φτερά των τροχών) είναι πάνω από 1,60 μέτρα (σχεδόν όλα), επιβάλλεται να φέρει λευκούς φανούς με κατεύθυνση εμπρός, όταν είναι πάνω από 2.10 μέτρα πλάτος, επιβάλλεται να φέρει πλευρικούς κόκκινους φανούς με κατεύθυνση πίσω και λευκούς εμπρός. Πλευρικά κάθε trailer ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα, επιβάλλεται να φέρει πορτοκαλί αντανακλαστικά. Η θέση τοποθέτησης των παραπάνω, καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις ορίζονται από την Ευρωπαική οδηγία. Σημαντικό είναι ο κινητήρας του σκάφους, να μη προεξέχει από την οπίσθια προφύλαξη με το σύστημα φωτισμού (μπάρα με φώτα).

Σύστημα φωτισμού των trailers μικτού βάρους πάνω από 750 και μέχρι 3500 κιλά, κατηγορίας Ο2

Επιπλέον απαιτήσεις φωτεινής σήμανσης της κατηγορίας Ο1.  Κάθε trailer της κατηγορίας Ο2 πρέπει να έχει, 2 φανούς για την όπισθεν, όταν έχει ολικό πλάτος πάνω από 2,10 επιβάλλεται να φέρει πλευρικούς κόκκινους φανούς με κατεύθυνση πίσω και πλευρικούς λευκούς φανούς με κατέυθυνση εμπρός. Πλευρικά κάθε trailers ολικού μήκους άνω των 6 μέτρων, επιβάλλεται να φέρει ανά 3 μέτρα ενεργούς φανούς πορτοκαλί χρώματος και αντανακλαστικά (ζεύγος).Τα ρυμουλκούμενα αυτής της κατηγορίας επιβάλλεται να έχουν ρευματολήπτη (φίς) με 13 pin ακροδέκτες τύπου jaeger. Η θέση των παραπάνω και οι συνδέσεις τους ορίζονται από την Ευρωπαική οδηγία 2007/46. Σημαντικό είναι ο κινητήρας του σκάφους, να μη προεξέχει από την οπίσθια προφύλαξη με το σύστημα φωτισμού (μπάρα με φώτα) πάνω από το 10% του ολικού μήκους του trailer. 

Σύστημα πέδησης  κατηγορίας Ο1 μέχρι 750 κιλά. Δεν απαιτείται.

Σύστημα πέδησης  κατηγορίας Ο2 από 750 μέχρι 3500 κιλά

Κάθε trailer με μικτό βάρος πάνω από 750 κιλά (σκάφος και trailer μαζί), επιβάλλεται να έχει σύστημα πέδησης (φρένα). Το σύστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο , σύμφωνα με τη Ευρωπαική οδηγία. Τα διαξονικά επιβάλλεται να έχουν φρένα σε όλους τους τροχούς (και στους δύο άξονες). Το σύστημα πέδησης πορείας μπορεί να είναι μηχανικό ή υδραυλικό, αλλά το σύστημα πέδησης για τη στάθμευση, επιβάλλεται να είναι μηχανικό.

H emiliostrailers διαθέτει, τα μοναδικά πιστοποιημένα υδραυλικά ανοξείδωτα αεριζόμενα δισκόφρενα με 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας .Φρένα τα οποία δε σταματάνε να λειτουργούν, από την επαφή τους με το θαλασσινό νερό.   

Λασπωτήρες τροχών-φτερά

Κάθε trailer επιβάλλεται να φέρει πιστοποιημένα φτερά που καλύπτουν τους τροχούς και πιστοποιημένους λασπωτήρες. Ο τύπος των λασπωτήρων ορίζεται από την Ευρωπαική οδηγία.

Ρυμός έλξης

Κάθε trailer επιβάλλεται να έχει ρυμό (ράβδο) έλξης με έγκριση τύπου EC 94/20 (όχι ένα απλό κοιλοδοκό) και να φέρει ξεχωριστό πινακiδιο οπου να φαίνεται ο αριθμός της έγκρισης (είναι ο δοκός που φέρει τη κεφαλή ζέυξης του trailer και το έλκει). Η έγκριση τύπου της ράβδου έλξης είναι χωριστή και δεν έχει σχέση με την έγκριση τύπου του trailer.

Όλα τα παραπάνω είναι οι βασικές απαιτήσεις της ευρωπαικής οδηγίας και έχουν όλα τα trailers που κατασκευάζονται και κυκλοφορούν στις όλες χώρες της Ε.Ε. Τα trailers σύμφωνα με την ευρωπαική και Ελληνική νομοθεσία είναι οχήματα όπως τα αυτοκίνητα, αλλά χωρίς κινητήρα. Κάθε trailer που κατασκευάστηκε μετά τις 29/10/2012 και δεν διαθέτει τον παραπάνω προβλεπόμενο εξοπλισμό, δεν ανταποκρίνεται τυπικά και ουσιαστικά στις απαιτήσεις της οδηγίας, η οποία έχει υποχρεωτική εφαρμογή με νόμο στην Ελλάδα, από τις 29/10/2012 οπότε η κυκλοφορία του είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

 Αν το trailers σας κατασκευάστηκε πριν τις 29/10/12, ελέγξτε ζυγίζοντας το σκάφος και το trailer, ότι το βάρος που προκύπτει, δεν υπερβαίνει το μικτό βάρος της άδειας ρυμούλκησης που έχετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση που το σκάφος με το trailer, είναι βαρύτερο από τα κιλά που γράφει η άδεια σας, η κυκλοφορία του είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ και σε περίπτωση ατυχήματος δε καλύπτεται το trailer, από τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

Πριν την αγορά, ελέγξτε αν το trailer έχει το παραπάνω εξοπλισμό, ανάλογα με τη κατηγορία του. Ελέγξτε αν το trailer που θα αγοράσετε έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με τη κατηγορία του.Παράδειγμα, τα διαξονικά trailers πρέπει να έχουν έγκριση τύπου μικτού βάρους για πάνω από 750 κιλά και όχι ελαφρού ρυμουλκουμένου μέχρι 750 κιλά. Όσα emiliostrailers έχουν ευρωπαική έγκριση τύπου, φέρουν το πιό πάνω εξοπλισμό και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τη ευρωπαική οδηγία. Ο κάτοχος ενός νέου emilios trailers πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει αγοράσει ένα ρυμουλκούμενο ασφαλές και νόμιμο για τη κυκλοφορία του, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ε.Ε.