με υδραυλικά δισκόφρενα
ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ ΜΕ ΦΡΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 1800KG. EUROPEAN CERTIFIED BY KBA GERMANY
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 8180KG ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΕΣ

Boat Trailers -