με υδραυλικά δισκόφρενα

Λεπτομέρειες Κατασκευής -

Πλαίσιο τύπου A συγκολλημένο.

Το μοναδικό ενιαίο πλαίσιο στην Eλληνική αγορά που κατασκευάζεται από δύο διαμήκεις κοιλοδοκούς ποιοτικού χάλυβα οι οποίοι καταλήγουν σε ρυμό έλκυσης τύπου Α. Το μόνο πλαίσιο που δέχεται και πιστοποιεί η Ε.Ε για τα διαξονικά trailers. 
Ο συγκεκριμένος τύπος ρυμού, παρέχει ιδανική κατανομή φορτίων και στα δύο σκέλη , με αποτέλεσμα την άριστη οδική συμπεριφορά στις οδικές καμπύλες και ανωμαλίες του οδοστρώματος, αντιθέτως από άλλα ρυμουλκούμενα που χρησιμοποιούν μονοδοκό έλξης.
Επιπλέον, οι εγκάρσιοι κοιλοδοκοί (διαδοκίδες) συγκολλημένοι με τους κυρίους δοκούς, δημιουργούν ένα ενιαίο και άκαμπτο σύνολο, χωρίς συνδέσμους με κοχλίες που παρουσιάζουν μεγάλη ελαστικότητα.